Tâm lý

Hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý

2021-01-22T12:56:37+00:00

Rối loạn tăng động giảm chú ý là chứng rối loạn hành vi ở trẻ và đang có xu hướng gia tăng tong thời gian gần đây. Các rối loạn này thường gây hậu quả nặng nề đến quá trình học tập, sinh hoạt và quan hệ xã hội của trẻ. Nhận biết sớm những [...]

Hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý2021-01-22T12:56:37+00:00

Bệnh tự kỷ ở trẻ và những điều cần biết

2020-07-21T07:44:11+00:00

Tự kỷ ở trẻ em dù nhẹ hay nặng cũng để lại những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển, khả năng thích nghi, khả năng học tập và hòa nhập của trẻ. Ở mức độ nghiêm trọng bệnh còn khiến trẻ trở thành gánh nặng của xã hội. Do đó, sớm [...]

Bệnh tự kỷ ở trẻ và những điều cần biết2020-07-21T07:44:11+00:00