Bệnh sốt phát ban ở trẻ em

2020-06-21T07:11:46+00:00

Khi trẻ trong độ tuổi từ 6 – 36 tháng tuổi sức để kháng còn kém, dễ bị virus tấn công gây bệnh, trong đó có bệnh sốt phát ban. Sốt phát ban tuy không nguy hiểm nhưng rất phổ biến và dễ lặp lại nhiều lần gây ảnh hưởng đến sự phát triển của [...]