Xét nghiệm sốt xuất huyết

2020-06-21T11:47:57+00:00

Danh mục xét nghiệm sốt xuất huyết gồm: Công thức máu CRP ( yếu tố viêm ) Dengue NS1Ag TỔNG CỘNG: 380.000đ